Договори

АВТОКАСКО

Този продукт е с най-голям пазарен дял от доброволните застраховки. Предмет и  обект на застраховката: Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания предоставя защита, покриваща пълна загуба или частична щета на моторни превозни средства /МПС/, както и допълнително извършени разходи в резултат на застрахователни събития при настъпване на определени, посочени  в Общите условия по полицата рискове […]

АВТОКАСКО Read More »

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Предмет и обект на застраховката: Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимущесвени  вреди, свързани с използването и/или притежаването на МПС. По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава VIII, XXIII  и XXIV/ и наредба 24 от  08.03.2006 г. за задължителното застраховане и

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ Read More »

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предмет и обект на застраховката: Обект на застраховане са Строително-монтажни работи, извършвани при високо и ниско строителство, материали и оборудване, вградени инсталации и съоръжения, строителна техника и механизация, а също и разходи, свързани със строителството или разчистване на останки, при настъпване на застрахователно събитие. За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда,

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Read More »

Застраховка Електронно Оборудване

Предмет и обект на застраховката: Обект на застраховката са всички видове електронно оборудване и системи с производствено или търговско предназначение, които се експлоатират при нормални условия и при спазване на изискванията на производителя. Такива електронни системи могат да бъдат: компютри и офис оборудване комуникационно и радиооборудване медицинско оборудване в болници, чатни лекарски и стоматологични кабинети

Застраховка Електронно Оборудване Read More »

ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предмет и обект на застраховката Описаният в полицата недвижим имот, намиращ се на територията на Република България, включващ жилището апартамент, самостоятелна къща или част от нея, движимо имущество, находящо се в жилището – общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество Покрити рискове Основни покрития пожар,

ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО Read More »

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ

Предмет и обект на застраховката: Движимо и недвижимо имущество собственост  на  юридически  лица. Застраховка е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др. на действителна стойност до 1 000 000 лв. Недвижимо имущество – офиси, търговки обекти, производствени сгради Движимо имущество – офис-оборудване, машини и съоръжения ,

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ Read More »

ЗАСТРАХОВКА ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР

Предмет и обект на застраховката: Движимо и недвижимо имущество на търговски дружества, имущество на публични /държавни и общински/институции, на нестопански организации. Тази застраховка се сключва за  обекти със застрахователна сума над  1 000 000 лева, като се допуска отклонение от това правило за имущество на бюджетни организации, на нестопански организации и институции. Дълготрайни материални активи: Сгради; машини,

ЗАСТРАХОВКА ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!