Договори

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБА И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

Предмет и обект на застраховката: Обект на застраховката са всички видове животни, птици, риба и кошери с пчели  – собствени, наети или предоставени за отговорно пазене на юридически и физически лица. Изискването е към датата на застраховката да са напълно здрави, осигурени с необходимия фураж, ветеринарно-медицински и зоопрофилактично обезпечени. Застраховат се: Едри рогати животни (говеда […]

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБА И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ Read More »

ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Предмет и обект на застраховката: Застраховката на земеделски култури е предназначена за земеделски производители и фермери от цялата страна. Обект на застраховката са реколтата от земеделски култури: полски и зеленчукови; овощни, розови, черничеви градини; лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и

ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ Read More »

Застраховка Злополука

Обект и предмет на застраховката Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица на възраст от 1 до 65 годишна възраст. Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други

Застраховка Злополука Read More »

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Здравно осигурителната компания сключва срещу платена премия здравноосигуритени договори, с които финансово обезпечава определени здравни услуги и стоки, предоставени на осигурените лица през срока на здравноосигурителния договор. Финансовото обезпечаване включва възстановяване на направени разходи от осигуреното лице и изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, извършили лечение на осигурените лица. Здравноосигурителните договори могат да

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ Read More »

МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Обект и предмет на застраховката Български и/или чуждестранни граждани, които са с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България. Застраховката е в сила за периода на пребиваване на Застрахованите извън територията на Р България, а за чуждестранните граждани и извън територията на държавата, на която са граждани. По застраховката могат да бъдат застраховани лица на

МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА Read More »

BEST DOCTORS

Обект и предмет на застраховката Обект на застраховката са всички здрави лица – български граждани и чужденци, продължително или постоянно пребиваващи в Република България. С индивидуални договори се застраховат лица от 18 до 64 години; Със семейни договори се застраховат съпрузи на възраст от 18 до 64 години и/или техните деца от 0 до 18

BEST DOCTORS Read More »

ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Предмет и обект на застраховката: Застраховка “Обща гражданска отговорност” покрива отговорността на юридически лица и еднолични търговци за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство. Покрити рискове Отговорността на Застрахования по отношение на: всички

ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Read More »

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Предмет и обект на застраховката: С договора за застраховка “Професионална отговорност” Застрахователната компания  се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на Застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения. Застраховката покрива професионалната отговорност на Застрахования по писмени претенции на увредените лица за причинените им вреди, предявени в срока

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ Read More »

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава XXV/ и наредба 24 от 08.03.2006г. Предмет и бект на застраховане Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка “Злополука” на пътниците.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ Read More »

ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Обект и предмет на застраховката Обект на застраховане са водачът и пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане. Застраховат се всички места в ПС, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача. Допуска се застраховане само на мястото на водача, ако има сключена Задължителна

ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!