ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Предмет и обект на застраховката:

Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимущесвени  вреди, свързани с използването и/или притежаването на МПС.

По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава VIII, XXIII  и XXIV/ и наредба 24 от  08.03.2006 г. за задължителното застраховане и от глава 47 от Кодекса за застраховането и методика за урежданена претенциите за обещетение на вреди, причинени на МПС.

Териториална валидност:

 • Република Българияи държави-участници в системата „Зелена карта”

Покрити рискове:

Застрахователят по ГО на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица вследствие на притежаването или използването на МПС.

 • Вреди, приченени на чуждо имущество
 • Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.
 • Пропуснати ползи, които представляват пряки непосредствен резултат от увреждането.

Изключени рискове: Застрахователят НЕ плаща обезщетение за:

 • Вреди, претърпени от виновния водач на МПС
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имуществото, превозвано с това МПС.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС по време на акт на тероризъм или война.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС за участие в състезания.

Застрахователна сума. Съгласно Кодекса за застраховане задължителните минимални застрахователни суми след 11,06,2012г. са следните:

 • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице.

10 000 000 лв. за всяко събитие при две и повече пострадали лица.

 • За имуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Застрахователна премия: съгласно действаща тарифа на застрахователя.

Отсъпки, които могат да се начислят  са за :

 • територия на управление
 • възраст на водача
 • шофьорски стаж на водача
 • еднократно плащане
 • възраст на МПС
 • валидна полица Каско

Завишения:

 • възраст на водача
 • стаж на водача
 • виновно причинени ПТП през последните 3 години
 • МПС, отдавани под наем
 • МПС, използвани за таксиметрови услуги
 • МПС, предназначени за превоз на опасни товари

Срок на застраховката – 1 година.

Сключването на полица за по-кратък период се допуска само в следните случаи:

 • На МПС с временна или транзитна регистрация съгласко действащото български законодателство;
 • Гранична застраховка
 • При застраховка на фирми, извършващи внос и прогажба на МПС
 • На бавнодвижещи се МПС и на самоходни машини.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!