Женитбена и детска застраховка

Обект и предмет на застраховката

Обект е животът и здравето на един от родителите на детето или някой роднина по права линия – баба или дядо. Ползващо лице е детето.

За лица на възраст до 18 години. Застраховката падежира при навършване на 18 години от детето.

Застраховани лица – 14 до 65 години, не повече от 70 години при изтичане на срока на застраховката.

Покрити рискове

 • Покритите от застрахователя рискове са свързани с изпълнение на определени критерии, например достигане на определена възраст, завършване на висше образование или женитба.
 • Смърт на застрахованото лице , преди изпълнение на условията.
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука до 30%-50% – процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 50% – застрахованият се освобождава от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума.

Допълнителни покрития

По избор на застрахования срещу допълнително заплащане могат да се включат едно, няколко или всички от следните допълнителни покрития:

 • Злополука
 • Дневни пари за болничен престой
 • Хирургическо лечение
 • Освобождаване от плащане на премии при трайна неработоспособност над 30%-50% от злополука
 • Временна неработоспособност
 • Критични заболявания и последствията от тях

Застрахователна сума

– договаря се при сключване на договора.

Застрахователната сума се изплаща при изтичане на срока на застраховката.

Валута

Лева, евро или щатски долари

Срок на застраховката

От 5 до 18 години

Застрахователната премия

 • Еднократно
 • на вноски (на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца)

Данъчни облекчения

Няма

Документи и формуляри при сключване на застрахователен договор

 • Заявление за сключване на застраховка “Живот” и здравна декларация към него:
 • Заявлението за сключване на застраховка “Живот”се попълва от Договорителя, а здравната декларация, която се намира на гърба – се попълва от законен представител на детето, като данните се отнасят за застрахованото дете.
 • Във всички случаи, Договорителят трябва да представи Доклад от личния лекар за здравословното състояние на детето.
 • Допълнителна здравна декларация за Договорителя при включване на допълнителния риск за освобождаване от вноски при смърт на Договорителя
  Финансов въпросник: само при полици на стойност над 60 хил.лв. или 30 хил.USD/EUR;
 • Декларация за произход на средствата – над 30 000 лева еднократна премия или еднократно предплатени премии
 • Застрахователна полица

Предсрочно прекратяване на застрахователния договор

 • Договорителят има право предсрочно да прекрати застрахователния договор, като получи откупната стойност на застраховката, при условие, че застраховката има право на откуп
 • Застрахователят има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!