BEST DOCTORS

Обект и предмет на застраховката

Обект на застраховката са всички здрави лица – български граждани и чужденци, продължително или постоянно пребиваващи в Република България.

 • С индивидуални договори се застраховат лица от 18 до 64 години;
 • Със семейни договори се застраховат съпрузи на възраст от 18 до 64 години и/или техните деца от 0 до 18 навършени години, които не са сключили брак;
 • С групови договори се застраховат лица на възраст от 0 до 64 години. Групата е общност от 10 и повече лица.

Медицинска застраховка “ДЗИ BEST DOCTORS” предоставя на Застрахования покритие на услугите и медицинските разходи по отношение на лечението на покрити заболявания и медицински процедури, когато са изпълнени всички от следните условия:

 • Процедурата се извършва през периода на покритие;
 • Заболяването не е предходно съществуващо заболяване или състояние.
 • Заболяването не е съобщено, диагностицирано или лекувано и никакви свързани с него симптоми или констатации (признаци) не са медицински документирани през периода на изключване.
 • Лечението е необходимо от медицинска гледна точка;
 • Разходите и паричните обезщетения са в рамките на застрахователната сума и лимитите, посочени в застрахователната полица;
 • Лечението се организира от BDU в съответствие с процедурата за претенции, посочена в Клауза VIII-3);
 • Медицинските разходи възникват извън Република България, с изключение на разходите за медикаменти, покрити по Клауза VIII-2-Д1.
 • Разходите за всички медицински диагностични процедури, лечение, услуги, доставки или предписания са покрити от полицата, както е посочено в Клауза VIII-2

Покрити рискове

ПОКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ

 • Лечение на всякакви злокачествени тумори
 • Левкемия
 • Сарком
 • Лимфом, характеризиращи се с неконтролируем растеж и разпространение на злокачествени клетки и инвазия на тъкани.
 • Всякакви „ин ситу“ тумори, които се разполагат в епителиума, откъдето произлизат и не се разпространяват в стромата или околните тъкани.
 • Всички предракови промени в клетките, които са хистологично или цитологично класифицирани като високо степенна дисплазия или тежка дисплазия
 • Байпас на коронарната артерия (миокарднареваскуларизация)
 • Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за коригиране на стеснение или запушване на една или повече коронарни артерии с байпас графтове.
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Реконструкция на сърдечна клапа
 • Всяка хирургична интервенция на мозъка
 • Всякакви хирургически интервенции на вътре черепните структури
 • Tумори на гръбначния мозък
 • Tумор на гръбначните прешлени
 • Лечение на доброкачествени тумори разположени в гръбначния мозък.
 • Трансплантация на част от черния дроб,
 • Трансплантация на част от бял дроб,
 • Трансплантация на част от панкреас
 • Трансплантация на костен мозък (автоложна или алогенна)
 • Трансплантация на периферна кръв,
 • Tрансплантация на стволови клетки (PBSCT)

ПОКРИТИ УСЛУГИ, РАЗХОДИ И ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 • Покрити услуги преди получаване на лечение в чужбина
 • Покрити медицински разходи по време на лечение в чужбина
 • Покрити немедицински разходи по време на лечение в чужбина
 • Пътни разходи за лечение в чужбина
 • Разходи за настаняване по време на лечение в чужбина
 • Разходи за репатриране
 • Покрити парични обезщетения по време на лечение в чужбина
 • Дневно обезщетение за хоспитализация

ПОКРИТИ МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

 • Разходи за лекарства след завръщане от лечение в чужбина
 • Последваща грижа след завръщане от лечение в чужбина

Застрахователна сума и лимит на отговорност

 1. Максималната сума на обезщетенията по застраховката е 1 000 000 евро за една застрахователна година и 2 000 000 евро за целия период на действие на застраховката.
 2. Стойността на лекарствата, закупени на територията на Република България след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура, се възстановяват в размер до 50 000 евро за целия период на действие на застраховката.
 3. За всеки пълен 24-часов период на престой в болницата, одобрена от Best Doctors за лечение  на  покрито  заболяване  или  медицинска  процедура  на  Застрахования  се изплащат по 100 евро за максимум 60 дни за едно застрахователно събитие.
 4. Лимитите за  стойността  на  лекарства,  закупени  на  територията  на  Република България, и за дневно обезщетение за хоспитализация, обезщетенията за пътуване, настаняване и репатриране на тленни останки са част от общата застрахователна сума и лимити.

Валута

Евро

Срок на застраховката

До навършване на 85 години

Застрахователна премия

на вноски (на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца)

Документи и формуляри при сключване на застрахователен договор

Предложение за сключване и здравна декларация за всеки застрахован

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!