ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава XXV/ и наредба 24 от 08.03.2006г.

Предмет и бект на застраховане

Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка “Злополука” на пътниците.

Средства за обществен превоз на пътници са:

 • релсови превозни средства;
 • тролейбуси и автобуси;
 • въздухоплавателни средства;
 • всички видове морски и речни плавателни съдове;
 • въжени линии и влекове;
 • таксиметрови автомобили

Обект на застраховане по задължителната застраховка “Злополука” са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.

За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.

Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал.

Покрити рискове

 • Смърт на пътник
 • Трайна загуба на работоспособност на пътник

Застрахователна  сума

Минималната застрахователна сума по задължителната застраховка “Злополука” на пътниците за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.

Застрахователна премия

–  съгласно действаща тарифа на застрахователя. Може да се определи по един от следните два начина:

 • застрахователна премия на едно място на пътник.
 • Процент от реализираните приходи

Срок на застраховката

– една година.

За злополука се считат също:

 • изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили;
 • инфекциите, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополука лице;
 • телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или на чужд живот или на имущество.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!