АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати”

Предмет и обект на застраховката:

Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимущесвени  вреди, свързани с използването и/или притежаването на въздухоплавателни средства.  Предлага се в две клаузи:

 • гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници)
 • гражданска отговорност към пътници

Покрити рискове:

При Клауза Гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници), вслучай на настъпило застрахователно събитие застрахователят ще покрие всички суми, които бъдат предявени като съдебни искове към застрахования, и които той трябва да заплати като компенсация/вкл. съдебни разноски/, в резултат на телесно увреждане/фатално или не/ или щети по инцидентно увреждане на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него.

Застрахователят не носи отговорност за искове за телесно увреждане/фатално или не/ или щета на:

 • Директор, служител или съдружник на застрахования, в момент работа и изпълнение на задължения, възложени от застрахования;
 • Член на полета, член на екипажа или друг персонал на борда, ангажиран с управлението на самолета;
 • Пътник, при качването или слизането от самолета или при престой на борда
 • Застрахования за загуба или повреда на всякакъв вид собственост, принадлежаща на застрахования или намираща се под грижите и контрола му
 • Замърсяване, шум и други.

При клауза Гражданска отговорност към пътници, застрахователят ще обезщети застрахования за всички суми, които застрахованият ще бъде осъден да плати и/или ще заплати като компенсация за щети/вкл. съдебни разноски/ по отношение на:

 • случайно телесно увреждане/фатално или не/ на пътници при качването или слизането от самолета или при престой на борда
 • загуба или увреждане на багаж и лични вещи на пътници, произтичаща от инцидент със самолета.

Застрахователят не носи отговорност за искове за телесно увреждане/фатално или не/ или щета на:

 • Директор, служител или съдружник на застрахования, в момент работа и изпълнение на задължения, възложени от застрахования;
 • Член на полета, член на екипажа или друг персонал на борда, ангажиран с управлението на самолета;

Застраховка “Каско на летателни апарати”

Предмет и обект на застраховката:

Предмет на тази застраховка са самолети, вертолети и други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети.

Покрити рискове:

Покриват се всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране, както и допълнителни разходи, произтичащиот принудителните мерки за осигуряване на незабавна сигурност на въздухоплавателното средство в резултат на претърпяно увреждане или поради принудително кацане. При някой застрахователи тези разходи достигат 10%.

Изключени рискове:

Застрахователят НЕ плаща обезщетение за:

 • Ползване за незаконни цели или друга специална употреба на летателния апарат
 • Всички случаи, когато самолетът се използва извън географските лимити, посочени в застрахователната полица, освен когато се дължи на форсмажорни обстоятелства
 • Случаите, когато самолетът е пилотиран, от лица, освен оторизираните
 • В случай на кацане или излитане на самолета от място, несъобразено с препоръките, поставени от производителя на самолета
 • Наличие на повече пътници на борда, отколкото е деклариран брой места в самолета.
 • Вреди, причинени по време на акт на тероризъм или война.
 • Всякакви злонамерени действия и саботаж.

Застрахователна сума.

–  е действителната стойност на въздухоплавателното средство към момента на сключване на застраховката.

Застрахователна премия

: съгласно действаща тарифа на застрахователя. Обикновено се състой от два компонента – „в полет“ и „на земя“

Срок на застраховката

– 1 година.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!